Proses Emniyeti Sempozyumu nun Düzenleme Kurulu Toplantısı Yoğun Katılım ile Gerçekleştirildi.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO), SEVESO ve İş Sağlığı ve Güvenliği konularında bugüne kadar birçok çalışmaya imza attı. Bu çalışmalarını en son iki yıldır başarı ile gerçekleştirdiği “Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi” ile taçlandırıyor. 9-10 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirdiği 2. sempozyuma 1.600 kişi katılım sağladı. Mevzuat yapıcılar, denetçiler, firma sahipleri, sektör çalışanları, eğitimciler ve belgelendirme kuruluşlarını bir araya getiren sempozyum, Türkiye’nin en çok ihracat yapan üçüncü sektörü olan kimya sektörünün geleceğine ışık tuttu. Konu ile ilgili tüm paydaşları buluşturan etkinlikte katılımcılar; bilgi birikimlerini, araştırmalarını, sorun ve çözüm önerilerini, ürün ve hizmetlerini paylaşma fırsatı yakaladı.

KSO koordinatörlüğü ve Artkim Group organizatörlüğü ile 2-3 Haziran 2020 tarihlerinde Muallimköy Bilişim Vadisi’nde düzenlenecek olan “Kocaeli Sanayi Odası 3. Proses Emniyeti Sempozyumu’nun ilk Düzenleme Kurulu Toplantısı ilgili paydaşların katılımı ile gerçekleştirildi.

Kimya Tesislerine Önemli Yükümlülükler Getirildi
Düzenleme Kurulu Toplantısı’nın açılışını yapan KSO Meclis Üyesi ve Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı Hasan Şerefhan konuşmasında, “Ülke kimya sanayinin %27’sini üreten ilimizde çevre ve iş sağlığı ve güvenliği konuları öncelikli meseleler arasında yer almaktadır. Bugün gündemimizi oluşturan mevzuatlar ile özellikle kimya sektöründe faaliyet gösteren tesislere önemli yükümlülükler getirilmiştir.” dedi. Konuyla ilgili olarak, KSO yönetim kurulu ve 9. ve 10. Meslek Komiteleri’nin desteğiyle bugüne kadar birçok çalışma yaptıklarını kaydeden Şerefhan şöyle devam etti: “Tüm bu çalışmalarımızdan “Proses Emniyeti Sempozyumu” ile taçlandırdık. Sempozyumu düzenlemedeki amacımız; tüm paydaşları; mevzuat yapıcıları, denetçileri, sektör çalışanlarını, eğitimcileri, ürün ve hizmet girişimcilerini, belgelendirme kuruluşlarını bir araya getirerek, bilgi birikimlerinin, araştırmaların, sorun ve çözümlerin, ürün ve hizmetlerin paylaşılması ve ilgili taraflarca sürecin tam olarak anlaşılması, en önemlisi uygulama pratiklerinin birlikte belirlenmesidir. Geçen yıl düzenlediğimiz sempozyumda; çağrılı bildiriler dahil 23 sunum yapıldı ve sempozyuma 1600 kişi katılım sağladı. Yoğun bir katılım ile gerçekleştirdiğimiz söz konusu etkinliğin 3.sünü yine ilgili Bakanlık, kurum, üniversite ve firmaların desteği ile yapacağız. Bu yıl sempozyumu yeni önemli konularla kuvvetlendirerek uluslararası nitelikte düzenlemeyi planlıyoruz. 2-3 Haziran tarihlerinde yine Bilişim Vadisi’nde ve yeni partnerimiz ile yapmayı planladığımız 3. Sempozyum ile daha geniş bir kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz. Sempozyum konusunda Düzenleme Kurulu Üyeleri’nin desteklerini talep ediyoruz” dedi.

Bu yıl Daha Geniş Kitlelere Ulaşmayı Hedefliyoruz.
Toplantı; Proje Koordinatörü Aynur Hacıfettahoğlu’nun “sempozyum yeri, takvimi, bildiri ve panel konu başlıkları, programı, sempozyum kurulları, destekleyen kurum ve kuruluşlar ve sergi ve sponsorluk çalışmaları” konularını içeren sunumu ile devam etti. Düzenleme Kurulu Üyelerinin sempozyum konusundaki görüş ve önerilerini alan Hacıfettahoğlu, yeni konu başlıkları ile kuvvetlendirdiğimiz sempozyum ile bu yıl daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Sunumun ardından Artkim Group CEO’su Cengiz Yaman firma hakkında bilgi paylaşırken aynı zamanda sergi alanı ve sponsorluk konusunda da katılımcıları bilgilendirdi.
Toplantıya; Sanayi Bakanlığı, İTÜ, Yıldız Teknik Üniversitesi, KOÜ, Üsküdar Üniversitesi, TÜBİTAK MAM, TSE, Artkim Group, kimya sektöründe faaliyet gösteren firmalar ve danışmanlık firmaları iştirak etti.

01 02 03
Benzer Haberler: