SEVESO Direktifi / Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması

 • Kimyasalların Yönetimi ve Kantitatif Risk Değerlendirmesi
 • Kimyasal Maruziyet Risk Analizi
 • Proses Tehlike Analiz Metodları (HAZOP, HAZID, LOPA, ETA, FTA,…)
 • Kantitatif Analizlerde İnsan Faktörü
 • RCM (Güvenilirlik Merkezli Bakım), RBI (Risk Temelli İnceleme)
 • Risk Analiz Yöntemlerinin Sonucunda İhtiyaç Duyulan Güvenli Proses Tasarımlarına Geçiş
 • Fonksiyonel Güvenlik (Güvenli Proses Tasarımı, SIS, SIF, SIL)
 • Tehlikeli Olayın Etki Seviyesinin Belirlenmesi ve Modellenmesi
 • Kantitatif Analizlerde Kullanılan Yazılımlar
 • Güvenlik Yönetim Sistemi (GYS) Ulusal Ve Uluslararası Mevzuat ve Satandartlar
 • Güvenlik Yönetim Sisteminde Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesine Yönelik Politika ve Yönetim Sistemlerinin Geliştirilmesi
 • Güvenlik Yönetim Sisteminde Değişim Yönetimi Ve Önemi
 • Güvenlik Yönetim Sisteminde Acil Durum Yönetimi
 • Güvenlik Yönetim Sisteminde İSG Yönetimi ve Çevre Yönetimi
 • Güvenlik Yönetim Sisteminde Alt İşveren Yönetimi
 • Güvenlik Yönetim Sisteminde Güvenlik Kültürünün Artırılması
 • Güvenlik Yönetim Sisteminde Çalışanların Eğitimi ve Yetkinliklerinin Artırılması
 • Güvenlik Yönetim Sisteminde İyi Uygulama Örnekleri ve Önerileri
 • BKÖP / Güvenlik Raporunun Hazırlanması ve İyi Uygulama Örnekleri
 • Dahili ve Harici Acil Durum Planları
 • Kaza Raporlaması
 • Güvenlik Yönetim Sistemi ve Denetim Süreci
 • Güvenlik Raporları Denetimine İlişkin Ayrıntılar
 • İdari Para Cezaları ve Uygulama Koşulları
 • Arazi Planlaması ve Büyük Endüstriyel Kaza Kavramı İle İlişkisi / Domino Etkisi
 • Proses Güvenliği Çalışmalarının Sigorta Primlerine Etkisi

ATEX Direktifleri

 • Patlayıcı Ortam Risk Değerlendirme
 • Patlayıcı Ortamların Sınıflandırılması
 • Ekipman Uygunluk Değerlendirme
 • Muhtemel Patlayıcı Ortamların Denetim ve Bakımı
 • ATEX Sertifikalı / SIL Sertifikalı Ekipman Seçimi

Sanayide Dijital Dönüşüm ve Proses Emniyeti

 • Akıllı Üretim Teknolojileri ve Sistemler
 • Gelişmiş İşlevsel Malzemeler
 • Otomasyon
 • Büyük Veri Analitiği ve Gelişmiş Algoritmalar
 • Geleceğin Fabrikaları
 • Sanayi Süreç Kontrolü
 • Nesnelerin interneti
 • Simülasyon