1. SEVESO III DİREKTİFİ/BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI YÖNETMELİĞİ

 • SEVESO III Direktifi’ne Göre Düzenlenecek Olan Yeni Yönetmelik ve Tebliğler Ne Getiriyor, Sanayiye Etkileri Nasıl Olacak
  • Kimyasalların Yönetimi ve Kantitatif Risk Değerlendirmesi
  • Güvenlik Yönetim Sistemi
  • BKÖP / Güvenlik Raporunun Hazırlanması
  • Büyük Kaza Senaryolarının Hazırlanması
  • Türkiye Afet Müdahale Planı
 • Domino Etkisi
 • BEKRA Bildirimindeki Yeni Düzenlemeler
 • ATEX Direktifleri
 • SEVESO III Direktifi’ne Göre Güvenlik Yönetim Sistemi Denetimleri Nasıl Olacak?
 • SEVESO III Direktifi’nin Sanayideki Uygulamaları
 • AB Ülkelerinde SEVESO Konusundaki İyi Uygulama Örnekleri

2. BASINÇLI EKİPMANLAR/KAPLAR

 • 2014/68/EC Direktifi Yeni Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve Getirdiği Yenilikler
  • Varlık Yönetimi
  • Basınçlı Ekipman/Kap Sınıflandırması, Uygunluk Değerlendirme Prosedürleri
  • Malzemeler için Gerekli Olan Onaylar (AB Uygunluk Beyanı)
  • Kullanıcı Denetmenleri
  • Standartlar ve CE Belgelendirme Süreçleri
 • Basınçlı Ekipman ve Kaplarda Patlama, Yangın ve Sismik Analizleri ve Tasarımı
 • Tasarım ve Bütünlük Analizleri
  • Periyodik Kontroller, Test, Muayene ve Onarım Teknikleri
 • Sanayide Güvenlik Yönetim Sistemi İçerisinde Basınçlı Ekipman/Kapların Kullanımı, Yönetimi ve Güvenlik Tedbirleri

3. SANAYİDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM, PROSES EMNİYETİ

 • Dijital Dönüşüm ve Sanayi 4.0
 • Dijital Dönüşümün Proses Emniyetine Yönelik Getirdiği Faydalar ve Uygulama Alanları
  • Akıllı Üretim Teknikleri ve Sistemler
  • Robotik Otomasyon Süreçleri ve İş Faaliyetlerine Entegrasyonu
 • Nesnelerin İnterneti, Büyük Veri Analizi (Bigdata) ve Proses Emniyetine Etkileri
 • Dijital Dönüşümün Bakım Süreçlerine Etkisi ve Sağladığı Faydalar