HAKKINDA

 

Kocaeli yüzölçümü bakımından küçük, ancak katma değeri bakımından büyük bir ildir.  Son 10 yıllık istatistikî verilere göre İlin Türkiye imalat sanayine sağladığı katkı yüzde 13’tür.

 

Kocaeli’nin sektörlerine bakıldığında ise;

*Türkiye araç üretiminin yüzde 41,1’i Kocaeli’nden karşılanmaktadır. (2023 yılı)

*Türkiye kimya sanayi içerisindeki payı yüzde 27’dir.

*Türkiye Metal Sanayinin yüzde 19’unu karşılamaktadır.

 

Söz konusu ağır ve tehlikeli sektörlerde önemli pay sahibi olan Kocaeli için; çevre ve iş sağlığı ve güvenliği konuları diğer illere göre çok daha öncelikli bir meseledir.

 

Kocaeli Sanayi Odası da, hizmet vermeye başladığı ilk yıllardan itibaren çevre ve iş sağlığı ve güvenliği konularını gündeminde hep ilk sıralarda tuttu.

 

Bu vizyon doğrultusunda mevzuatların henüz olmadığı yıllarda bile proaktif davranan KSO, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği konularında bir çok projeye imza attı.

 

*Bu kapsamda 1989 yılında APELL projesini başlatan Oda, proje kapsamında bölgedeki sanayi kuruluşlarının gelişmesi, sürdürülebilir, rekabetçi ve sağlıklı bir yapıda üretim yapmalarının yanında üretimleri esnasında barındırdıkları riskleri azaltmayı amaçladı. İlde hızlı sanayileşmenin beraberinde getirdiği olumsuz durumların yanı sıra “patlayıcı, parlayıcı, zehirli gaz ve sıvı üreten, depolayan kuruluşlarda” meydana gelecek kazalar ile yangın, güvenlik gibi hususlarda ilk müdahale haberleşme ağı yani kapalı çevrim telsiz sistemi projesini Valilik işbirliği ile başlattı. Halen devam eden telsiz sistemi projesinde, ağda bulunan ilgili kurumlar ve firmalar herhangi bir endüstriyel kaza veya afet anında birbirleriyle kesintisiz haberleşebilmektedir. Türkiye’de ilk olan bu proje ile bölgesel afet ve acil durumlardaki can kayıplarının, yaralanmaların, çevresel etkilenmelerin ve maddi zararların en aza indirileceği ön görülmektedir. Söz konusu projenin güncellenmesi ve yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir.

 

*Diğer taraftan KSO; 2019 yılında başlattığı “Afet Ve Acil Durum Planı Hazırlanması ve Eğitim Projesi” ile afet konusundaki farkındalıkları arttırmak hedefiyle sanayiye yönelik eğitimler düzenlemeye devam etmektedir.

 

*AB normlarına uyum sürecindeki direktiflerden biri olan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik (SEVESO Direktifi) konusunda da KSO, 2013 yılından beri çalışmalarına devam etmektedir. Söz konusu yönetmelik ile özellikle kimya sektöründe faaliyet gösteren, kimyasal depolayan veya bulunduran tesislerde önemli yükümlülükler getirildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın beyan sistemindeki verilere göre SEVESO kapsamına giren en fazla kuruluşun bulunduğu il Kocaeli’dir. Bu nedenle özellikle bu konu ili çok yakından ilgilendirmektedir.

 

Bu kapsamda KSO;

  • İlgili Bakanlıklar ile işbirliği içinde birçok bilgilendirme toplantısı ve çalıştay düzenledi.
  • AFAD işbirliği ile KSO üyeleri için 12 günlük kapsamlı SEVESO eğitimini ücretsiz olarak organize etti. Bu eğitim organizasyonu KSO’nun girişimleri ile AFAD tarafından projelendirildi ve ilk eğitim Kocaeli’de gerçekleştirildi. Kocaeli’den sonra 7 ilde daha söz konusu eğitimler yapıldı.
  • Bünyesinde kurulan “SEVESO Destek Merkezi” ile üyelerinin indirimli danışmanlık hizmeti almasını sağladı.
  • İlgili Bakanlıkları ve bürokratları ziyaret ederek üyelerinden gelen sorunları ve çözüm önerilerini aktardı ve kamuoyu yarattı.

 

KSO; tüm bu çalışmalarını 14-15 Mayıs 2018 tarihinde 1.sini düzenlediği “Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi” ile taçlandırdı. Söz konusu ilk sempozyumda SEVESO Direktifi, Kimyasalların Yönetimi ve ATEX Direktifi gibi konulara değinildi ve 1400 kişiye ulaşıldı.

 

Yoğun bir katılım ile gerçekleştirilen söz konusu etkinliğin ikincisi ise 9-10 Nisan 2019 tarihlerinde Muallimköy-Bilişim Vadisi’nde gerçekleştirildi. Basınçlı kaplar ve dijital dönüşümün proses emniyetine etkileri gibi yeni önemli konularla kuvvetlendirilen sempozyum ile 1600’ün üzerinde katılımcıya ulaşıldı.

 

Diğer taraftan; tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeni ile Proses Emniyeti Sempozyumu içerisinde son derece önemli görülen konular 9-10 Şubat 2021 tarihinde sanal ortamda bir araya gelerek tartışıldı.  9-10 Şubat 2021 tarihindeki Proses Emniyeti Sanal Sempozyumu’nda; “Kimya ve Sürdürülebilirlik ve Dijitalleşmenin Proses Emniyetine Etkileri” temaları işlendi.

 

10-11 Mayıs 2022 tarihinde ulusal ve uluslararası uzman konuşmacılar, 5 oturum, 26 sunum ve 3 özel konuşmacının katılımı ile Bilişim Vadisi’nde düzenlenen Kocaeli Sanayi Odası 3. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi'nde 2000'in üzerinde katılımcıya ulaşıldı.

12-13 Eylül 2023 tarihlerinde Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen KSO 4. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi’nde ana tema “Sanayi Depreme, Diğer Doğal Afetlere ve Büyük Endüstriyel Kaza Risklerine Ne Kadar Hazır?” idi. İki gün boyunca Kongre Merkezi’nde düzenlenen 4. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi; 4 özel konuşmacı, 2 oturum ve 2 panel ile tamamlandı. 40’ın üzerinde firma, sergimizde stant açtı, 1800’e yakın katılımcı ağırlandı.

 

8-9 Ekim 2024 tarihlerinde yine Bilişim Vadisi’nde yeni konu başlıkları ile güçlendirilmiş ve uluslararası bir formatta düzenlenen KSO 5. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi ile daha geniş kitlelere ulaşılması hedeflenmektedir.