KOCAELİ SANAYİ ODASI

5. PROSES EMNİYETİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

8-9 EKİM 2024

AMAÇ

 

Kocaeli Sanayi Odası Proses Emniyeti Sempozyumu, büyük endüstriyel kazaların ve doğal afetlerin önlenmesine yönelik tedbirlerle ilgili yönetmelikler, uygulamalar, teknik detaylar, Ar-Ge, ürün ve hizmetler hakkında bilgi vermek üzere düzenlenmektedir.

 

Sempozyum; sektör liderlerini, profesyonelleri ve uzmanları bir araya getirerek bilgi ve deneyim alışverişini teşvik eden bir ortam yaratmayı hedeflemektedir. Açılış konuşmaları, çeşitli konularda düzenlenen paneller, teknik ve ticari sunumlar sayesinde katılımcılar; proses emniyeti alanındaki en son gelişmeler, iyi uygulamalar ve yenilikçi yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olma fırsatı bulacaklardır. Ayrıca, ramak kala olaylardan çıkarılan dersler, endüstriyel denetimler sırasında tespit edilen sorunlar ve sektörlerdeki iyi uygulamalar tartışılacaktır.

 

Sempozyum programında SEVESO III Direktifi, ATEX Direktifleri, Basınçlı Kaplar/Ekipmanlar, CLP Tüzüğü/SEA Yönetmeliği, REACH Tüzüğü/KKDİK Yönetmeliği ve Dijitalleşmenin Proses Emniyeti üzerindeki etkileri gibi konular ele alınacaktır. Ulusal ve uluslararası sektör profesyonelleri, sektör profesyonelleri, akademisyenler, ürün/hizmet geliştiriciler, denetçiler ve belgelendirme kuruluşları sunumlar ve paneller aracılığıyla bilgi ve deneyimlerini paylaşacaklardır.

 

Sergi alanında, bu konularla ilgili ürün, hizmet ve danışmanlık sunan şirketler, iş fırsatlarını geliştirmek için sempozyum ziyaretçileriyle bağlantı kurma fırsatına sahip olacaktır.

 

SEMPOZYUM KONULARI

 

1. SEVESO III Direktifi- Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik

   - Deprem, sel, fırtına gibi doğal afetlerin yanı sıra endüstriyel kaza ve yangınlardan kaynaklanan riskler için acil durum planları ve sanayideki iyi uygulama örnekleri

   - ATEX Direktifi ve endüstride yapılan iyi uygulama örnekleri

   - Tehlikeli kimyasalların yönetimi  (taşıma, depolama)

   - Kimyasallar risk analizi ve uygulamaları

 

2. Endüstride Kullanılmakta Olan Tanklar, Basınçlı Ekipmanlar ve Boru Hatları

   - Endüstriyel tankların ve basınçlı ekipmanların kullanımları, güvenlik önlemleri ve sanayideki iyi uygulama örnekleri

 

3. Dijital İkiz Uygulamalarının Proses Emniyeti Üzerindeki Etkileri

   - Dijital dönüşümün proses emniyetine etkileri ve sanayideki iyi uygulama örnekleri

Bildiri Sunumu Talep Formuna Ulaşmak İçin Tıklayınız