Bildiri Özeti Son Teslim Tarihi / 12 Temmuz 2024

  Bildiri özetleri 300-500 kelime arasında anlaşılır ve yalın bir Türkçe ile yazılmış olmalıdır. Özetler pdf dosyası formatında alındı onaylı e-posta ile sempozyum sekreteryasına gönderilmelidir (prosesemniyeti@kosano.org.tr). Yazarların temsil ettikleri kurum/kuruluş/firmalar, birden fazla yazarı olan bildirilerde bildiriyi sunacak kişi ve yazışma adresi muhakkak belirtilmelidir. 

   

  Bildiri Özetlerinin Değerlendirilmesi / 15-19 Temmuz 2024

  Bildiri özetleri Bilim Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucu, özetleri kabul edilen bildiri sahiplerine sempozyum sekreteryası tarafından 22 Temmıuz 2024 tarihinde e-mail ile sonuç bildirilecek ve Sempozyum Yürütme Kurulu tarafından belirlenen kurumsal formata uygun sunumları hazırlamaları istenecektir.

   

  Bildiri / Poster Bildiri / Sunum Teslimi /  29 Ağustos 2024

  Bilim Kurulu tarafından değerlendirilerek sempozyumda sunulmaya layık görülen bildiri sahipleri; bilimsel yazım kurallarına göre yazılacak olan bildirilerin tam metnini ve Sempozyum Yürütme Kurulu tarafından belirlenen kurumsal formata uygun sunumu, pdf ve doc dosyası formatında alındı onaylı e-posta ile sempozyum sekreteryasına iletecektir. ( prosesemniyeti@kosano.org.tr). Bildiri sayısına bağlı olarak bildirilerin poster bildiri olarak değerlendirilmesi yoluna gidilebilecektir.

      Bildiri Formatı

   • Bildiri sayfaları, A4 (210 mm x 297 mm) kağıt boyutunda hazırlanmalıdır.
   • Sayfa kenar boşlukları:
    • İlk sayfa için üst = 3 cm, alt = 3,7 cm, sol = 2 cm, sağ = 2 cm
    • diğer sayfalar için üst = 2,5 cm, alt = 3,7 cm, sol = 2 cm, sağ = 2 cm.
   • Bildiri herbiri 80 mm genişliğinde iki sütun halinde yazılmalıdır. Sütunlar arasında 10 mm aralık bırakılmalıdır.
   • Bildiri, Times New Roman yazı tipi ile tek satır aralıklı, iki yana dayalı hizalı olarak yazılmalıdır.
   • Bildiri başlığında, bildiri adı, yazar adları, yazarların çalıştıkları kurumların adları ve e-posta adresleri yer almalıdır.
   • Başlıktan sonra dört satır boşluk bırakılarak yazılacak Türkçe özet ve İngilizce özet (abstract) kısımları en az 100, en çok 150 kelimeden oluşmalıdır.
   • Bölüm başlıkları, numaralandırılmalı, yalnızca baş harfleri büyük harflerle yazılmalı ve sütuna ortalanmalıdır.
   • Bildiriler, (başlık, özet, metin, şekiller, çizelgeler ve kaynaklar dahil) 5 sayfadan fazla olmamalıdır.
   • Bildiride kullanılacak yazı tipi boyut ve biçimleri:
    • Başlık 14 Kalın Yalnızca baş harfleri büyük
    • Yazar adları 12 İtalik
    • Kurum adları 12
    • Özetler 9 İtalik
    • Alt ve üst simgeler 7
    • Başlıklar 11 Kalın
    • Metin 9

   

       Poster Bildiri Formatı

   • Posterin boyutları: 70 (yatay) x 100 (düşey) cmve posterler tek parça halinde olmalıdır.
   • Başlık ve yazar bilgileri:  Posterlerde tüm yazılar, okunması kolay olan bir yazı stili kullanılarak verilmelidir. Posterin başlığı  maksimum 70 punto ve koyu (bold) olarak yazılmalı ve başlığın iki satırı geçmemesine özen gösterilmelidir. Yazar isimleri 36-42 punto ve iletişim adresleri için 36 punto ve koyu,  italik yazılmalıdır.   Posteri sunacak yazarın adının altı çizilmiş olmalıdır.
   • Metinde bölüm başlıkları:  Metin yazı boyutundan daha büyük punto ve koyu olarak yazılmalıdır.
   • Metin yazımı için punto boyutu : Okunması kolay büyüklükte punto boyutları seçilmelidir.
   • Kaynaklar: Posterlerde; en sonda daha küçük karakterlerle (14-16 punto) kaynaklar da dizin halinde belirtilmelidir.
   • Poster hazırlamada, görselliği arttırıcı renkli şekil ve fotoğrafların kullanılmasına ağırlık verilmelidir. Şekillerde karakterler ve yazılar kolaylıkla okunabilmeli, Türkçe olmalı ve tüm şekillerde aynı karakterler tercih edilmelidir. Şekiller, uzaktan kolay görülebilecek boyutlarda verilmelidir.
   • Posterler, Sempozyum Düzenleme Kurulu tarafından belirlenecek numaralanmış panolara asılacaktır.
   • Poster sahipleri, programda belirtilen süre ve saatlerde posterlerinin başında bulunacaklar ve çalışmaları konusunda bilgi vereceklerdir.
   • Örnek Poster Bildiri için  tıklayınız.

   Sempozyum Konu Başlıklarını Görmek İçin Tıklayınız.