Kocaeli Sanayi Odası Proses Emniyeti Sanal Sempozyumu ve Sergisi

9-10 Şubat 2021

Yaşayan bir süreç olan “Proses Emniyeti Sistemi” çevresel zararları ve süreç kayıplarını etkileyen önemli tehlikeler üzerine odaklanan bir emniyet yönetiminin parçasıdır ve endüstriyel tesislerin asla ihmal edemeyeceği bir gerekliliktir. “Proses Emniyeti Yönetim Sistemleri” mühendislik ve tasarım uygulamaları kullanılarak endüstriyel tesisler tarafından dizayn edilmekte ve uygulanmaktadır. Bu sistemler; özellikle yanıcı veya patlayıcı kimyasalların kaza durumunda sebep olabileceği büyük felaketleri önlemek, çevreye yayılımını ve etkilerini en aza indirmek için tüm süreçleri bütün halinde ele alan disiplinli bir model olarak yönetilmektedir. Elbette bu model oluşturulurken, etkileşimde olduğu “Sürdürülebilirlik” ve “Dijital Dönüşüm” gibi diğer kavramların da tasarım sürecine teknolojik gelişmeler ışığında entegre edilmesi gereklidir.

“Sürdürülebilirlik”

İklim değişikliği, gıda güvensizliği, yoğun nüfus artışı gibi küresel mücadele alanları nedeniyle, geçmişin iş alışkanlıklarının sürdürülmesi mümkün değildir. Günümüzde tüm endüstriyel tesisler için sürdürülebilirlik, bir tercih değil, zorunluluktur. Bu kapsamda “Proses Emniyeti Yönetim Sistemleri” tasarlanırken, sürdürülebilirlik kavramının modele dahil edilmesi doğal olarak gerekmektedir. Sanayicilerin en önemli sorumluluğundan biri çalışanlarını, çevreyi ve doğayı korumaktır. Doğal kaynakların dengeli kullanımını temel alan, sürdürülebilir bir büyüme modeline geçen, sürdürülebilirliği inovasyonun itici gücü olarak kullanabilen kısacası karşı karşıya olduğumuz çevre, nüfus, kaynak ve ekonomik sorunları fırsata dönüştürebilen firmalar, rekabette üstünlük sağlayabileceklerdir. Değişen tüketici davranışları, şirketleri çevre dostu ürün ve üretim süreçleri geliştirmeye yönlendirmektedir. Bu nedenle, üretim yapılırken ürünün tasarımından bertarafına kadar geçen süreçte, çevresel ve sosyal etkilerin göz önünde bulundurulması önemlidir.

“Dijital Dönüşüm”

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 Koronavirüs salgını süreci, işletmelerin çoğunu hazırlıksız yakalamış ve büyük finansal kayıplara sebep olmuştur. Teknolojinin getirdiği imkanları kullanarak sürece hızla adapte olabilen işletmeler, zararlarını minimize edebilmeyi başarmışlardır. Bu geçiş sürecinin hızını etkileyen en önemli faktörün de, dijital ve teknolojik süreçlere verilen önem olduğu açıkça görülmektedir. “Proses Emniyeti Yönetim Sistemleri” dahil olmak üzere işletme modellerini gelişen teknoloji ve enstrümanları ile eşgüdümlü tasarlayan firmalar, değişen şartlara adapte olmak konusunda sorun yaşamamaktadır. Yeni normale uyum sağlamak ve gelecekteki yeniliklere göre değişime hazır olmak için en etkili yol, şüphesiz doğru şekillendirilmiş bir Dijital Dönüşüm programından geçmektedir. 

9-10 Şubat 2021 “Kocaeli Sanayi Odası Proses Emniyeti Sanal Sempozyumu ve Sergisi” 

Bu kapsamda “Kimya ve Sürdürülebilirlik” ve “Dijitalleşmenin Proses Emniyetine Etkileri” konuları 9-10 Şubat 2021 tarihinde düzenlenecek olan “Proses Emniyeti Sanal Sempozyumu”nda işlenecektir. Kocaeli Sanayi Odası koordinatörlüğü ve Chem Media/Artkim Group organizasyonu ile düzenlenecek "Proses Emniyeti Sanal Sempozyumu ve Sergisi" sanayi kuruluşları, kamu kuruluşları, üniversiteler ve sektör STK’ların destek ve katılımı ile organize edilecektir. Ulusal ve uluslararası vizyoner konuşmacılar bilgi ve birikimlerini sanal ortamda katılımcılar ile paylaşırken, eş zamanlı gerçekleştirilen sanal sergi alanında ise bu çerçevede ürün/hizmet/danışmanlık sunan firmalar ile ziyaretçiler bir araya gelerek iş fırsatlarının oluşmasına olanak sağlanacaktır.