KOCAELİ SANAYİ ODASI

3. PROSES EMNİYETİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

10-11 MAYIS 2022

AMAÇ

Kocaeli Sanayi Odası Proses Emniyeti Sempozyumu, tehlikeli maddeler bulunduran kuruluşlarda, büyük endüstriyel kazaları önlemek ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarını en aza indirmek, yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumayı sağlamak için alınması gerekli önlemler ile ilgili yönetmelik, uygulama, teknik bilgi, Ar-Ge, ürün ve hizmetlerin sektöre aktarılması amacıyla düzenlenmektedir.

Sempozyumda, SEVESO III Direktifi, ATEX Direktifi (Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Yönetmeliği), Dijital İkiz Uygulamalarının Proses Emniyetine Etkileri ve Sanayideki İyi Uygulamalar, Tanklar, Basınçlı Ekipmanlar ve Boru Hatları Proses Emniyetine Etkileri konularını çerçeve edinecek; ulusal ve uluslararası mevzuat yapıcılar, denetçiler, sektör çalışanları, akademisyenler, ürün/hizmet geliştiriciler ve belgelendirme kuruluşları bilgi ve birikimlerini sunum ve panellerle katılımcılara sunacaktır.

Sergi alanında ise bu çerçevede ürün/hizmet/danışmanlık sunan firmalar ile sempozyum ziyaretçileri bir araya gelerek iş fırsatlarının oluşmasına olanak sağlanacaktır.

 

SEMPOZYUM KONULARI

1. SEVESO III Direktifi - Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Yönetmeliği

a) Doğal Afetler (Deprem, Sel) ve Endüstriyel Riskler nedeniyle Sanayide Acil Durum Planları
b) ATEX Direktifi ve Sanayi Uygulamaları
c) Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi ve Depolama Koşulları

2. Tanklar, Basınçlı Ekipmanlar ve Boru Hatları

3.Dijital İkiz Uygulamalarının Proses Emniyetine Etkileri ve Sanayideki İyi Uygulamalar