9-10 Nisan 2019 Tarihinde II. Proses Emniyeti ve Sempozyumu Düzenlendi

18-02-2020

Bu yıl ikincisi düzenlenen sempozyuma ilgi yoğundu. İki gün boyunca yaklaşık bin 500 katılımcının izlediği sempozyumda 3 çağrılı bildiri sunuldu ve 5 oturumda 23 sunum yapıldı. Proses emniyeti alanında ürün ve hizmet sağlayan 70 firmanın desteklediği ve stand açtığı Proses Emniyeti Sempozyumu, sektörün tüm taraflarının buluşma noktası oldu.

Sektörün üç ana gündemi tartışıldı

Sempozyumda bu yıl üç ana konu ele alındı. Bunlardan ilki SEVESO III Direktifleri doğrultusunda Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik kapsamında firmaları bekleyen yeni yükümlülükler ve firmaların bu sürece adapte olmaları için atmaları gereken adımlar oldu. İkinci öncelikli konuyu ise evlerde, okullarda bile kullanılan ve büyük endüstriyel kazalara sebep olan basınçlı ekipmanlar oluşturdu. Üçüncü önemli gündem ise proses emniyetinde dijital dönüşümün rolüydü.

Kamu, sanayi, üniversite, Ar-Ge merkezleri, denetçiler ve belgelendirme kuruluşlarını bir araya getiren Proses Emniyeti Sempozyumu, tüm tarafları tek çatı altında birleştirerek sektörün geleceğine ışık tuttu.

Proses emniyeti A’dan Z’ye tartışıldı

Çağrılı bildiriler kapsamında; Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi Bilim ve Bilgi Servisi Bilimsel Proje Yöneticisi Dr. Serkan Girgin, AB Ülkelerinde SEVESO III Direktifi ve Kontrol Yöntemleri hakkında bilgi verdi. Oracle Türkiye ERPM İş Çözümleri Lideri Şeyma Öney, Sanayideki Dijital Dönüşüm Uygulamaları ve Proses Emniyetine Etkisi konulu sunumunu gerçekleştirdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Müfettişi Abdurrahman Akman ise ‘Yeni Büyük Endüstriyel Kazalar Yönetmeliği’nin Getirdikleri’ni katılımcılarla paylaştı.

Oturumlarda gündemdeki konular ele alındı

Proses emniyeti sempozyumu kapsamında 5 oturum düzenlendi. İlk oturumda, SEVESO III Direktifi’ne Göre AB’deki ve Türkiye’deki Uygulamalar ve Denetimler tartışıldı. İkinci oturumda, Proses Emniyetinde Dijital Dönüşüm gündeme geldi. Üçüncü oturumda, SEVESO III Direktifi’ne Göre Yeni Yönetmelik ve Sanayideki Uygulamaları hakkında uzmanlar bilgi verdi. Dördüncü oturumda, Basınçlı Kaplar ve Ekipmanlar masaya yatırıldı. Beşinci ve son oturumda ise SEVESO III Direktifi ve ATEX Direktifi’nin Endüstriyel Uygulamaları görüşüldü.

Proses Emniyeti Sempozyumu’nun açılışında önemli veriler aktarıldı

İki gün süren Proses Emniyeti Sempozyumu’nun açılışını;  Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan Tahsin  Tuğrul ile Kocaeli Sanayi Odası Meclis Üyesi ve Proses Emniyeti Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı Hasan Şerefhan gerçekleştirdi.

Türkiye’de sanayinin başkenti: Kocaeli

Kocaeli’nin Türkiye’de sanayinin başkenti olduğunu ifade eden  Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, 14 organize sanayi bölgesine sahip olan Kocaeli’deki ihtisas organize sanayi bölgelerinden birinin de kimya sektörüne ait olduğunu açıkladı. Aksoy, proses emniyetiyle ilgili güncellenen yönetmelikten en çok etkilenen firmaların kimya sektöründen olduğunu belirtti.

Aksoy, “Büyük kazalarla ilgili hem önleyici tedbirleri hem de kaza sonrası etkilerinin azaltılmasını kapsayan proses emniyeti konusunun bu sempozyumda ele alınması hem bölgemiz hem de ülkemizdeki sanayiciler açısından büyük önem taşımaktadır. Proses Emniyeti Sempozyumu kapsamında Türkiye’de bu konudaki çalışmaların en güncel hali tüm ilgili taraflarla birlikte tartışılacak” açıklamasını yaptı.

Türkiye’nin dış ticaret hacminin beşte biri Kocaeli’de

Otomotiv sektörünün yüzde 36’sını, kimya sektörünün yüzde 27’sini, metal sektörünün yüzde 19’unu ve imalat sanayinin de yüzde 13’ünü temsil ettiklerini açıklayan  Kocaeli Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, Türkiye’nin dış ticaret hacminin beşte birinin Kocaeli’de gerçekleştiğine dikkat çekti. SEVESO kapsamına giren firmaların büyük bir çoğunluğunun Kocaeli’de olduğunu bildiren Tuğrul, Kocaeli Sanayi Odası olarak bu konuda liderlik etmek üzere Kontrol Medya ile birlikte Proses Emniyeti Sempozyumu’nu düzenlediklerini belirtti.

Tuğrul sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye ve dünyadaki iş kazaları istatistiklerini karşılaştırdığımızda ülkemizin Avrupa ve dünyada ilk sıralarda; ölümlü iş kazalarında ise maalesef Avrupa’da birinci sırada yer aldığını görüyoruz. Bu kötü olayların yaşanmaması amacı ile ilgili Bakanlıklar tarafından çıkarılan mevzuatları Oda olarak destekliyor ve bu konuda sanayicilerimize almaları gereken önlemleri aktarmak üzere eğitimler düzenliyoruz. Proses Emniyeti Sempozyumu ile küçük büyük tüm sanayicilerimizdeki bilgi birikimini artırmayı hedefliyoruz.”

Kocaeli Sanayi Odası olarak bu güne kadar bu alanda birçok projeyi hayata geçirdiklerini de ifade eden Tuğrul, SEVESO Eğitimleri düzenlediklerini, Oda bünyesinde kurdukları SEVESO Destek Merkezi ile üyelerinin indirimli danışmanlık hizmeti almalarını sağladıklarını ve bakanlık ile tüm süreçlerde koordinasyon içinde çalıştıklarını da açıkladı.

1,5 milyon TL’lik yatırım için teşvik bekliyoruz

Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi Düzenleme Kurulu Başkanı Hasan Şerefhan, güncellenen ‘Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkındaki Yönetmelik’ ile birlikte şirketlerin güvenlik raporlarını ve büyük kaza önleme politika belgelerini hazırlamaları gerektiğini söyledi. Şirketlerin olası büyük endüstriyel kaza tehlikelerini belirleyerek senaryolar oluşturmaları gerektiğini aktaran Şerefhan, olası kaza durumlarında nasıl hareket edilmesi gerektiğini gösteren acil durum müdahale planlarını da yapmaları gerektiğini vurguladı.

Kazaları önlemenin sanayiciler olarak en büyük öncelikleri olduğunu vurgulayan Şerefhan, yönetmeliğin gerektirdiklerini hızla hayata geçirmek için ‘Proses Güvenliği ve Süreçlerin İyileştirilmesi için Destek Paketi’ne ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Şerefhan, sanayicileri bekleyen yaklaşık 1-1,5 milyon TL düzeyindeki yatırımlar için öncelikli beklentilerinin teşvik desteği olduğunu açıkladı. Bu yönetmelikten Türkiye genelinde ilk etapta 773 firmanın öncelikle etkileneceğini bildiren Şerefhan, bu şirketlere teşvik desteğinde öncelik tanınmasının son derece önemli olduğunun altını çizdi.

Hayata geçen bu yeni yönetmeliğe uyumun zorunlu olduğunu belirten Şerefhan, bu süreçte firmaları uyarıdan, para cezasına ve hatta üretimi durdurmaya kadar ağır cezalar beklediğini açıkladı.

Bilişim Vadisi Kongre Merkezi kapılarını Proses Emniyeti Sempozyumu ile açtı

Bilişim Vadisi Kongre Merkezi’nin kapılarını ilk defa Proses Emniyeti Sempozyumu ile açtığını ifade eden  Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu şunları söyledi: “Bilişim Vadisi Türkiye’nin en büyük teknoparkı olarak hizmete başladı. ‘Gelecek Burada’ mottosu ile çalışmalarımızı yürüttüğümüz Bilişim Vadisi’nde mobility, connectivity ve fintec odağında  dijital dönüşüm özelinde projeler gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin en büyük kuluçka merkezine sahip olan Bilişim Vadisi, mega teknoloji koridoru oluşturarak ülkemizin milli teknoloji hamlesine odaklanan projelere imza atmayı hedefliyor. Türkiye’nin büyümesine katma değeri yüksek, gelecegi yakalamış iş fikirleri, girişimcileri ve işletmeleri ile destek olmayı amaçlayan Bilişim Vadisi’nin kongre merkezinde yapılan ilk etkinliğin teknolojik gelişmelerle paralel ilerleyen proses emniyeti konusunda olması bizleri oldukça memnun etmiştir.”

SEVESO Direktifleri Hakkında Bilgi:

İtalya’nın Seveso kasabasında 1976 yılında yaşanan bir kaza, tüm dünyanın kaderini değiştirdi. Kazanın ardından, Avrupa Birliği tarafından benzer kazaların önlenmesi ve kontrolü amacıyla kabul edilen SEVESO Direktifleri, ülkemizde ilk olarak 2010 yılında yayımlanan ve 2013 yılında revize edilen Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alıyor. Mart 2019’da bir kez daha SEVESO III Direktiflerine göre güncellenen yönetmelik ile sanayi sektörünü etkileyen yeni bir dönem başladı. Yeni yönetmeliğe göre; Şirketler güvenlik raporlarını ve büyük kaza önleme politika belgelerini hazırlayacaklar. Büyük kaza senaryolarını oluşturarak acil durum planlarını da yapmaları gerekiyor. Bu süreçte firmaları uyarıdan, para cezasına ve hatta üretimi durdurmaya kadar ağır cezalar bekliyor.

0.0
Benzer Haberler: