Kocaeli yüzölçümü bakımından küçük, ancak katma değeri bakımından büyük bir ildir.  Kocaeli’nin ekonomik faaliyetlerinde sanayinin payı yüzde 51’dir. İstatistikî verilere göre İlin Türkiye imalat sanayine sağladığı katkı yüzde 13’tür.

Kocaeli’nin sektörlerine bakıldığında ise;

*Türkiye araç üretiminin yüzde 40,7’si Kocaeli’nden karşılanmaktadır. (2022 yılı)

*Türkiye kimya sanayi içerisindeki payı yüzde 27’dir.

*Türkiye Metal Sanayinin yüzde 19’unu karşılamaktadır.

Söz konusu ağır ve tehlikeli sektörlerde önemli pay sahibi olan Kocaeli için; çevre ve iş sağlığı ve güvenliği konuları diğer illere göre çok daha öncelikli bir meseledir.

Kocaeli Sanayi Odası da, hizmet vermeye başladığı ilk yıllardan itibaren çevre ve iş sağlığı ve güvenliği konularını gündeminde hep ilk sıralarda tutmuştur.

Bu vizyon doğrultusunda mevzuatların henüz olmadığı yıllarda bile proaktif davranan KSO, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği konularında bir çok projeye imza atmıştır.

*Bu kapsamda 1989 yılında APELL projesini başlatan Oda, proje kapsamında bölgedeki sanayi kuruluşlarının gelişmesi, sürdürülebilir, rekabetçi ve sağlıklı bir yapıda üretim yapmalarının yanında üretimleri esnasında barındırdıkları riskleri azaltmayı amaçlamıştır. İlde hızlı sanayileşmenin beraberinde getirdiği olumsuz durumların yanı sıra “patlayıcı, parlayıcı, zehirli gaz ve sıvı üreten, depolayan kuruluşlarda” meydana gelecek kazalar ile yangın, güvenlik gibi hususlarda ilk müdahale haberleşme ağı yani kapalı çevrim telsiz sistemi projesini Valilik işbirliği ile başlatmıştır. Halen devam eden telsiz sistemi projesinde, ağda bulunan ilgili kurumlar ve firmalar herhangi bir endüstriyel kaza veya afet anında birbirleriyle kesintisiz haberleşebilmektedir. Türkiye’de ilk olan bu proje ile bölgesel afet ve acil durumlardaki can kayıplarının, yaralanmaların, çevresel etkilenmelerin ve maddi zararların en aza indirileceği ön görülmektedir. Söz konusu projenin güncellenmesi ve yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

*Diğer taraftan KSO; 2019 yılında başlattığı “Afet Ve Acil Durum Planı Hazırlanması ve Eğitim Projesi” ile afet konusundaki farkındalıkları arttırmak hedefiyle sanayiye yönelik eğitimler düzenlemeye devam etmektedir.

*AB normlarına uyum sürecindeki direktiflerden biri olan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik (SEVESO Direktifi) konusunda da KSO 2013 yılından beri çalışmalarına devam etmektedir. Söz konusu yönetmelik ile özellikle kimya sektöründe faaliyet gösteren, kimyasal depolayan veya bulunduran tesislerde önemli yükümlülükler getirilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın beyan sistemindeki verilere göre SEVESO kapsamına giren en fazla kuruluşun bulunduğu il Kocaeli’dir. Bu nedenle özellikle bu konu ili çok yakından ilgilendirmektedir.

Bu kapsamda KSO;

  • ilgili Bakanlıklar ile işbirliği içinde birçok bilgilendirme toplantısı ve çalıştay düzenlemiştir.
  • AFAD işbirliği ile KSO üyeleri için 12 günlük kapsamlı SEVESO eğitimini ücretsiz olarak organize etmiştir. Bu eğitim organizasyonu KSO’nun girişimleri ile AFAD tarafından projelendirilmiş ve ilk eğitim Kocaeli’de gerçekleştirilmiştir. Kocaeli’den sonra 7 ilde daha söz konusu eğitimler yapılmıştır.
  • bünyesinde kurulan “SEVESO Destek Merkezi” ile üyelerinin indirimli danışmanlık hizmeti almasını sağlamıştır.
  • ilgili Bakanlıkları ve bürokratları ziyaret ederek üyelerinden gelen sorunları ve çözüm önerilerini aktarmış ve kamuoyu yaratmıştır.

KSO; tüm bu çalışmalarını 14-15 Mayıs 2018 tarihinde 1.sini düzenlediği “Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi” ile taçlandırmıştır. Söz konusu ilk sempozyumda SEVESO Direktifi, Kimyasalların Yönetimi ve ATEX Direktifi gibi konulara değinilmiş ve 1400 kişiye ulaşılmıştır.

Yoğun bir katılım ile gerçekleştirilen söz konusu etkinliğin ikincisi ise 9-10 Nisan 2019 tarihlerinde Muallimköy-Bilişim Vadisi’nde gerçekleştirilmiştir. Basınçlı kaplar ve dijital dönüşümün proses emniyetine etkileri gibi yeni önemli konularla kuvvetlendirilen sempozyum ile 1600’ün üzerinde katılımcıya ulaşılmıştır.

Diğer taraftan; tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeni ile Proses Emniyeti Sempozyumu içerisinde son derece önemli görülen konular 9-10 Şubat 2021 tarihinde sanal ortamda bir araya gelerek tartışılmıştır.  9-10 Şubat 2021 tarihindeki Proses Emniyeti Sanal Sempozyumu’nda; “Kimya ve Sürdürülebilirlik ve Dijitalleşmenin Proses Emniyetine Etkileri” temaları işlenmiştir.

10-11 Mayıs 2022 tarihinde ulusal ve uluslararası uzman konuşmacılar, 5 oturum, 26 sunum ve 3 özel konuşmacının katılımı ile Bilişim Vadisi’nde düzenlenen Kocaeli Sanayi Odası 3. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi'nde 2000'in üzerinde katılımcıya ulaşılmıştır.

12-13 Eylül 2023 tarihinde Kocaeli Kongre Merkezi'nde yeni konu başlıkları ile güçlendirilmiş ve uluslararası bir formatta düzenlenecek olan KSO 4. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi ile daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz.