Kimya ve Sürdürülebilirlik

Endüstriyel işletmeler, büyük kazaları önlemek ve büyük bir kazanın meydana gelmesi durumunda, bunların etkilerini insana ve çevreye en az zarar verecek şekilde sınırlamak için güvenlik yönetim sistemi ile ilgili gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür. Buradan da açıkça anlaşılabileceği gibi, çevreyi korumanın ve zarar vermemenin birincil ve en kesin yöntemi, herhangi bir kazanın daha yaşanmadan engellenmesidir. Elbette bunu başarmanın ilk ve en önemli adımı şüphesiz Proses Emniyeti Yönetim Sistemlerinin doğru ve etkin tasarlanmasıdır. Ayrıca, artan dünya nüfusu ve küresel ısınma gibi faktörler göz önüne alındığında, günümüzde tüm endüstriyel tesisler için sürdürülebilirlik, bir tercih değil, zorunluluktur. Bu kapsamda “Proses Emniyeti Yönetim Sistemleri” tasarlanırken, sürdürülebilirlik kavramının modele dahil edilmesi doğal olarak gerekmektedir. Bu kavram, Proses Emniyeti Sanal Sempozyumu’nun 9 Şubat 2021’de düzenlenecek ilk gününde, “Kimya ve Sürdürülebilirlik” başlığı altındauzman isimler tarafından tartışılacak. 

Dijitalleşmenin Proses Emniyetine Etkileri

10 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşecek sempozyumun ikinci gününde ise, “Dijitalleşmenin Proses Emniyetine Etkileri” konusu ele alınacak. Bildiği gibi, proses güvenliği ve risk yönetimi, proses ve üretim endüstrileri için önemli bir mücadele alanı olmaya devam etmektedir. Bir proses tesisinin yaşam döngüsü boyunca proses güvenliği yönetimine yardımcı olmak için uzun yıllardır dijital sistemler uygulanmaktadır. Son yıllarda Endüstri 4.0, dijitalleşme ve dijital ikizlerle ilgili olarak, operasyonel performansı iyileştirmek ve proses güvenliği kazalarını azaltmak için bu teknolojiler içinde var olan dönüştürücü potansiyele ilişkin çok fazla yeni yaklaşımlar geliştirilmektedir. Bunların yanı sıra, bir operatör eğitim simülatörünün ve onun gömülü dinamik modellerinin bu ortamda nasıl uygulandığı önemlidir. Endüstride dijitalleştirilmiş dinamik modellerin uygulanmasıyla ilişkili proses güvenliği ile ilgili fırsatların göz önüne alınması gerekmektedir. Tüm bu konular ve daha fazlası, sanal sempozyumunda, uzman isimler tarafından yorumlanacak.