Bildiri Özeti Son Teslim Tarihi / 21 Temmuz 2023

Bildiri özetleri 300-500 kelime arasında anlaşılır ve yalın bir Türkçe ile yazılmış olmalıdır. Özetler pdf dosyası formatında alındı onaylı e-posta ile sempozyum sekreteryasına gönderilmelidir (prosesemniyeti@kosano.org.tr). Yazarların temsil ettikleri kurum/kuruluş/firmalar, birden fazla yazarı olan bildirilerde bildiriyi sunacak kişi ve yazışma adresi muhakkak belirtilmelidir.  

 

Bildiri Özetlerinin Değerlendirilmesi / 28 Temmuz 2023

24-27 Temmuz 2023 tarihleri arasında Sempozyum Bilim Kurulu tarafından bildiri özetleri değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucu, özetleri kabul edilen bildiri sahiplerine sempozyum sekreteryası tarafından en geç 28 Temmuz 2023 tarihinde e-mail ile sonuç bildirilecektir.  

 

Bildiri / Poster Bildiri / Sunum Teslimi / 15 Ağustos 2023

Bilim Kurulu tarafından değerlendirilerek sempozyumda sunulmaya layık görülen bildiri sahipleri; bilimsel yazım kurallarına göre yazılacak olan bildirilerin tam metnini ve Sempozyum Yürütme Kurulu tarafından belirlenen kurumsal formata uygun sunumu, 15 Ağustos 2023 tarihine kadar pdf ve doc dosyası formatında alındı onaylı e-posta ile sempozyum sekreteryasına iletecektir. (prosesemniyeti@kosano.org.tr). Bildiri sayısına bağlı olarak bildirilerin poster bildiri olarak değerlendirilmesi yoluna gidilebilecektir.