Bildiri Özeti Son Teslim Tarihi / 2023

Bildiri özetleri 300-500 kelime arasında anlaşılır ve yalın bir Türkçe ile yazılmış olmalıdır. Özetler pdf dosyası formatında alındı onaylı e-posta ile sempozyum sekreteryasına gönderilmelidir (prosesemniyeti@kosano.org.tr). Yazarların temsil ettikleri kurum/kuruluş/firmalar, birden fazla yazarı olan bildirilerde bildiriyi sunacak kişi ve yazışma adresi muhakkak belirtilmelidir.

 

Bildiri Özetlerinin Değerlendirilmesi / 2023

Duyurulacak tarihler arasında Sempozyum Bilim Kurulu tarafından bildiri özetleri değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucu, özetleri kabul edilen bildiri sahiplerine sempozyum sekreteryası tarafından en geç duyurulacak tarihte e-mail ile sonuç bildirilecektir.

 

Bildiri – Sunum Teslimi / 2023

Bilim Kurulu tarafından değerlendirilerek sempozyumda sunulmaya layık görülen bildiri sahipleri; bilimsel yazım kurallarına göre yazılacak olan bildirilerin tam metnini ve Sempozyum Yürütme Kurulu tarafından belirlenen kurumsal formata uygun sunumu, duyurulacak tarihe kadar pdf ve doc dosyası formatında alındı onaylı e-posta ile sempozyum sekreteryasına iletecektir. (prosesemniyeti@kosano.org.tr). Bildiri sayısına bağlı olarak bildirilerin poster bildiri olarak değerlendirilmesi yoluna gidilebilecektir.